Българска азбука на LCD дисплей (lcd cyrillic characters)!

Българска азбука на LCD дисплей (lcd cyrillic characters)!
Posted on февруари 19th, 2014

Здравейте,
в този пост ще засегна един проблем който ме мъчеше, но все пак го реших – предполагам ще Ви спести доста време в ровичкане по character table-ите на LCD дисплея Ви. Модела който ползвам аз е AC-204 поддържа кирилица, но е необхдоимо сами да намерите точните символи и разбира се те не са подредени…

//А
lcd.print(„A“);
//а
lcd.print(„a“);
//Б
lcd.print((char)160);
//б
lcd.print((char)178);
//В
lcd.print(„B“);
//в
lcd.print((char)179);
//Г
lcd.print((char)161);
//г
lcd.print((char)180);
//Д
lcd.print((char)224);
//д
lcd.print((char)227);
//Е
lcd.print(„E“);
//е
lcd.print(„e“);
//Ж
lcd.print((char)163);
//ж
lcd.print((char)182);
//З
lcd.print((char)164);
//з
lcd.print((char)183);
//И
lcd.print((char)165);
//и
lcd.print((char)184);
//Й
lcd.print((char)166);
//й
lcd.print((char)185);
//К
lcd.print(„K“);
//к
lcd.print((char)186);
//Л
lcd.print((char)167);
//л
lcd.print((char)187);
//М
lcd.print(„M“);
//м
lcd.print((char)188);
//Н
lcd.print(„H“);
//н
lcd.print((char)189);
//О
lcd.print(„O“);
//о
lcd.print(„o“);
//П
lcd.print((char)168);
//п
lcd.print((char)190);
//Р
lcd.print(„P“);
//р
lcd.print(„p“);
//С
lcd.print(„C“);
//с
lcd.print(„c“);
//Т
lcd.print(„T“);
//т
lcd.print((char)191);
//У
lcd.print((char)169);
//у
lcd.print(„y“);
//Ф
lcd.print((char)170);
//ф
lcd.print((char)228);
//Х
lcd.print(„X“);
//х
lcd.print(„x“);
//Ц
lcd.print((char)225);
//ц
lcd.print((char)229);
//Ч
lcd.print((char)171);
//ч
lcd.print((char)192);
//Ш
lcd.print((char)172);
//ш
lcd.print((char)193);
//Щ
lcd.print((char)226);
//щ
lcd.print((char)230);
//Ъ
lcd.print((char)173);
//ъ
lcd.print((char)194);
//Ь
lcd.print((char)174);
//ь
lcd.print((char)196);
//Ю
lcd.print((char)176);
//ю
lcd.print((char)198);
//Я
lcd.print((char)177);
//я
lcd.print((char)199);


Проблеми с частни съдебни изпълнители [нова]

Проблеми с частни съдебни изпълнители [нова]
Posted on септември 5th, 2013

При проблеми с частни съдебни изпълнители – това е темата в която можете да задавате всякакви въпроси за ЧСИ.
996792_395181030601146_205771995_n

При проблеми с частни съдебни изпълнители

Здравейте приятели. Някои от вас добре знаят старата ми тема в предишния блог относно частните съдебни изпълнители (чси) в която помагах на всички запитали какво да правят при сблъсък с частен съдебен изпълнител. Ето, че дойде време отново да съм тук и ще се опитам да ви помагам в борбата за честност и равноправие при просрочени задължения и натиск от страна на частен съдебен изпълнител. Чувствайте се свободни да отправяте каквито и да било запитвания към мен направо в темата, чрез коментар.

Какво е необходимо да знаем при проблеми с частни съдебни изпълнители?
В дългогодишната ми работа разбрах едно – хората изпаднали в задължение / просрочие на заемите си се чувстват като хора втора ръка. Не! Вие, независимо от временното ви затруднение и арогантността на частните съдебни изпълнители, сте пълноправни граждани които имат своите права – търсете ги! Но бъдете честни, това което сте се договорили трябва да го върнете.

Кой може да попадне под удърите на частните съдебни изпълнители?
Всеки един закъснял длъжник, без значение материалният или социалният му статус, може да бъде обект на частен съдебен изпълнител.

Какви са неправомерните мерки срещу нас от страна на ЧСИ?
За съжаление, както в банковия сектор, така и тук – при частните съдебни изпълнители, законотворците са били изключително пестеливи в творенията си, което пък от своя страна дава доста голяма свобода за тълкование на закона от страна на частните съдебни изпълнители. Ето и няколко неправомерни действия които предприемат те:

Запориране на сметката/ките на длъжника – по този начин частния съдебен изпълнител потъпква закона, който ясно дава правото за запориране на определена част от възнаграждението – описано в чл. 446 от ГПК.

Запор върху майчински – често се случва да се запорират по посочения по-горе начин сметките на длъжниците, но също така и да се оддържат пари от майчинство по тези сметки. Отново в горецитирания чл. 446 от ГПК е указано, че оддържане се налага само върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата. В случаи на запор по повод на неплатени издръжки се разрешава и запорирането на стипендии.

Какво да направим, при проблеми с частни съдебни изпълнители?
Това което трябва да направите и в повечето случаи върши работа е да подадете жалба в кантората на ЧСИ. Запомнете нещо много важно – искайте ЗАДЪЛЖИТЕЛНО входящ номер. По този начин можете лесно да удостоверите при необходимост, че сте писали на частния съдебен изпълнител. Също така не забравяйте да цитирате точните членове/алинеи на закона, така че да стане ясно за частния съдебен изпълнител, че занете правата си.

Често задавани въпроси при проблеми с частни съдебни изпълнители:

Може ли да се запорира обезщетение за майчинство?
Не. Закона (ГПК) предполага запорирането само на трудово възнаграждение или някои обезщетения.

Какъв е минималния доход който може да бъде запориран?
Според Чл. 446 от ГПК, може да се запорира трудово възнаграждение, което е в размер над минималната работна заплата. Ако ви запорират заплатата, която е под минималната работна заплата за страната, то това е направено незаконосъобразно.

Може ли да ми запорират сметките, така че да не мога да си получа цялата заплата?
Не, това не е законосъобразно, но се прави много често – запорират Ви сметките по които получавате заплатата си, с което напрактика са Ви запорирали 100% от възнаграждението. За целта, трябва да идете до ЧСИ и да входирате писмо – декларация, чрез която декларирате, че в нея получавате възнаграждението си. Необходимо е да прикачите писмо от работодателя Ви, което декларира това.