Българска азбука на LCD дисплей (lcd cyrillic characters)!

Здравейте,
в този пост ще засегна един проблем който ме мъчеше, но все пак го реших – предполагам ще Ви спести доста време в ровичкане по character table-ите на LCD дисплея Ви. Модела който ползвам аз е AC-204 поддържа кирилица, но е необхдоимо сами да намерите точните символи и разбира се те не са подредени…

//А
lcd.print(„A“);
//а
lcd.print(„a“);
//Б
lcd.print((char)160);
//б
lcd.print((char)178);
//В
lcd.print(„B“);
//в
lcd.print((char)179);
//Г
lcd.print((char)161);
//г
lcd.print((char)180);
//Д
lcd.print((char)224);
//д
lcd.print((char)227);
//Е
lcd.print(„E“);
//е
lcd.print(„e“);
//Ж
lcd.print((char)163);
//ж
lcd.print((char)182);
//З
lcd.print((char)164);
//з
lcd.print((char)183);
//И
lcd.print((char)165);
//и
lcd.print((char)184);
//Й
lcd.print((char)166);
//й
lcd.print((char)185);
//К
lcd.print(„K“);
//к
lcd.print((char)186);
//Л
lcd.print((char)167);
//л
lcd.print((char)187);
//М
lcd.print(„M“);
//м
lcd.print((char)188);
//Н
lcd.print(„H“);
//н
lcd.print((char)189);
//О
lcd.print(„O“);
//о
lcd.print(„o“);
//П
lcd.print((char)168);
//п
lcd.print((char)190);
//Р
lcd.print(„P“);
//р
lcd.print(„p“);
//С
lcd.print(„C“);
//с
lcd.print(„c“);
//Т
lcd.print(„T“);
//т
lcd.print((char)191);
//У
lcd.print((char)169);
//у
lcd.print(„y“);
//Ф
lcd.print((char)170);
//ф
lcd.print((char)228);
//Х
lcd.print(„X“);
//х
lcd.print(„x“);
//Ц
lcd.print((char)225);
//ц
lcd.print((char)229);
//Ч
lcd.print((char)171);
//ч
lcd.print((char)192);
//Ш
lcd.print((char)172);
//ш
lcd.print((char)193);
//Щ
lcd.print((char)226);
//щ
lcd.print((char)230);
//Ъ
lcd.print((char)173);
//ъ
lcd.print((char)194);
//Ь
lcd.print((char)174);
//ь
lcd.print((char)196);
//Ю
lcd.print((char)176);
//ю
lcd.print((char)198);
//Я
lcd.print((char)177);
//я
lcd.print((char)199);

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of