Възстановяване на изтрити файлове от картата на телефона

Възстановяване на изтрити файлове от картата на телефона
Posted on ноември 20th, 2016

Здравейте приятели, на всички ни се е случвало понякога инцидентно да изтрием файлове, които всъщност много ни трябват и винаги сме се питали…. „Как да направим възстановяване на изтрити файлове?“. В тази статия ще Ви запозная с моя опит по тази тема, като използвах софтуера за възстановяване на файлове Recuva. Програмата е абсолютно безплатна и е за Windows. Има и платена версия която може да възстановява информация от виртуални дискове и има съпорт, който ще Ви помогне при нужда.

Възстановяване на изтрити файлове – какво да правим, преди възстановяването

Най-важното нещо, което трябва да направите, независимо дали файловете са изтрити от телефона Ви или на компютъра, е да спрете да записвате файлове. Причината за това е, че когато изтриете файла от носителя на информацията (HDD или SD карта, например), той всъщност се изтрива само логически. Вие не го виждате в операционната си система, но той все още се намира на носителя на информацията. Мястото което заема в този носител е маркирано като свободно за записване върху него. Записвайки информация, вече файла става трайно невъзвръщаем. Ето защо, максимално бързо започнете процедурата по възстановяване на изтрити файлове.

Как да направите самото възстановяване на изтрити файлове

В зависимост от това, дали изтритите файлове са били на картата на Вашия телефон или на хард диска на Вашия компютър, то:

– Извадете картата от телефона Ви и я сложете на четец за карти памет и свържете към компютъра.

– Просто пуснете програмата изберете, типа на файловете които искате да възстановите и следвайте стъпките от видеото по-долу.

Пускайки програмата Recuva, следвайте този tutorial за възстановяване на изтрити файлове:

Освен възстановяване на изтрити файлове с програмата, можете сигурно да изтриете определени файлове, така че никой да не може да ги възстанови след това.
Ако имате въпроси относно възстановяване на изтрити файлове от телефон или компютър, то моля питайте в коментарите!


ORA-00020: maximum number of processes (%s) exceeded – and you cant login?

ORA-00020: maximum number of processes (%s) exceeded – and you cant login?
Posted on август 18th, 2015

In this article I’ll show how to deal with this Oracle error ORA-00020: maximum number of processes (%s) exceeded in few simple steps.

ORA-00020

This error can be shown for many reasons, but one is known – your oracle server reached the maximum connections defined in ORACLE_HOME_DIR/DBS/init.ora

What to do?

Make this simple steps, and you will have access to sqlplus when you got the ORA-00020: maximum number of processes (%s) exceeded.

1. lsnrctl start – with this commant, you stop any future connection to the DB.

2. emctl stop dbconsole – stop the Oracle Enterprise Console, to free some connections.

3. Edit the file ORACLE_HOME_DIR/DBS/init.ora – you have to change processes to something that meet your requirement.

4. emctl start dbconsole – start the Oracle Enterprise Console.

5. lsnrctl start – start the Oracle listener.

Enjoy your „brand“ new Oracle 😀


nginx client certificate – Get Client Certificate information with SSL, php-fpm and nginx

nginx client certificate – Get Client Certificate information with SSL, php-fpm and nginx
Posted on юни 26th, 2015

Hello guys,
i have stuck to get information for nginx client certificate in two way authentication with nginx and php-fpm.

When I use Apache, I can access the $_SERVER[‘SSL_*’] varaibles, but this is not available to nginx by default.

So, you have to make a little changes to the config files.

/etc/nginx/conf.d/default.conf

  location ~ \.php$ {
    root      /usr/share/nginx/html;
    fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include    fastcgi_params;

    fastcgi_param SSL_CLIENT_CERT    $ssl_client_cert;
    fastcgi_param SSL_CLIENT_RAW_CERT  $ssl_client_raw_cert;
    fastcgi_param SSL_CLIENT_S_DN    $ssl_client_s_dn;
    fastcgi_param SSL_CLIENT_I_DN    $ssl_client_i_dn;
    fastcgi_param SSL_CLIENT_SERIAL   $ssl_client_serial;

 }

nginx client certificate information

This is all you have to do (if you already setup the SSL connection in the configuration file). And now you have the following variables available to PHP:

$_SERVER[„SSL_CLIENT_CERT“] – the actual client certificate

$_SERVER[„SSL_CLIENT_RAW_CERT“] – the actual RAW client certificate

$_SERVER[„SSL_CLIENT_S_DN“] – Subject DN in client’s certificate

$_SERVER[„SSL_CLIENT_I_DN“] – Issuer DN of client’s certificate

I hope this will help you 🙂


jQuery – input only numbers

jQuery – input only numbers
Posted on април 29th, 2015

Hello guys,
in this post I’ll show you how to restrict users to input only a numbers in given input field.

It’s very simple solution that uses only a JavaScript / jquery -input only numbers.

jquery – input only numbers


Ok, it’s very easy to understand to all.
First, we have to bind the element, so when the key is pressed in the given field, the jquery – input only numbers script, checks the keycode. And if the keycode is valid, the script prints it in the field.

I just allow and some more keys, lets see:

if ($.inArray(e.keyCode, [46, 8, 9, 27, 13, 110, 190]) !== -1 ||

This allows the backspace, delete, tab, escape, enter and . in the jquery – input only numbers script.

(e.keyCode == 65 && e.ctrlKey === true) ||

This allows the CTR+A

(e.keyCode == 67 && e.ctrlKey === true) ||

This allows the CTR+C

(e.keyCode == 88 && e.ctrlKey === true) ||

This allows the CTR+X

(e.keyCode >= 35 && e.keyCode <= 39)) 

This allows the home, end, left, right buttons

This is it. Enjoy this jquery - input only numbers script :)


Time Ago PHP function / script

Time Ago PHP function / script
Posted on март 23rd, 2015

Ok guys, do you have social network site, or forum, or whatever site did you want to show the event time in Time Ago PHP format?

This script will help you to do that – in php.
This script can be used for comments or whatever you want to tell the time ago instead of the exact time. This php method will be correct to some one in another time zone.

Time Ago PHP

So let’s see the php function script:


This was the function declaration.
If you want to use the PHP function / script in the code, just call it like that:Date difference PHP

Date difference PHP
Posted on март 19th, 2015

Hello guys. As a programmer, I hate to work with different date formats and specially to get the date difference.

So, I made for you (and for me offcource 🙂 ), a little php function. It will help you to get the date difference PHP, and will out put the difference in seconds.

Get date difference PHP

So, here is the main function:


Here is the call of this php script in your main code:


Thank you for your reading, and I hope, that this script will be helpful to you!
If you have any questions or suggestions, please write a comment below!


Super Secure Login Script – PHP + MySQL +

Super Secure Login Script – PHP + MySQL +
Posted on януари 7th, 2015

Hello guys,
i made this Super Secure Login Script – PHP MySQL script for CodeCanyon, but unfortunately they decided to reject it, because „this type of scripts are flooded the net“.

Well, I don’t think so but this doesn’t matter. So i decided to share the „Super Secure Login Script – PHP + MySQL“ with you absolutely for free 🙂

(more…)


Генериране на случайни числа и стринг-ове в Oracle със SQL и DBMS_RANDOM

Генериране на случайни числа и стринг-ове в Oracle със SQL и DBMS_RANDOM
Posted on август 31st, 2014

Знаете ли как да генерирате случайни числа и стринг-ове в Oracle, като използвате само SQL? Генерирането на случайни числа и стрингове в базите данни са необходими обикновенно, когато трябва да генерираме големи обеми от данни за тестове на базите данни и SQL скриптове за работа с базите данни или пък просто да генерираме случайна парола за новия ни потребител в сайта.

Каквато и да е нуждата за генериране на случайни числа и стринг-ове, Oracle базата данни ни предлага мощен метод за генериране на случайни числа или стрингове. Тази опция е по-бърза от всеки един PL/SQL който ще напишете сами, защото използва вградената логика на Oracle.

Пакета DBMS_RANDOM

Пакета DBMS_RANDOM ще генерира символи, цифри или букви и цифри на случаен принцип. Броя и границите на генериране на случаен принцип също могат да бъдат настройвани. Пакета DBMS_RANDOM е създаден от скрипта dbmsrand.sql достъпен в /rdbms/admin директорията.

Следващите функции на пакета DBMS_RANDOM могат да бъдат използвани за генерирането на информация по желание:

DBMS_RANDOM.RANDOM – генерира случайни числа.

DBMS_RANDOM.VALUE – генерира случайни числа от границата. Ако не бъде зададена граница, се взема по подразбиране от 0 до 1.

DBMS_RANDOM.STRING – генерира стрингове, а чрез сапътстващ параметър:
U – само главни символи
L – само малки символи
A – буквено-цифров код
X – буквено-цифров код с главни букви.
P – Само принтаеми символи.
Като втори параметър се подава дължината на генерираните символи.

В документацията на Oracle е записано, че е необходимо да се инициализира пакета DBMS_RANDOM, преди да се използва като случаен генератор. В същото време обаче, Oracle по подразбиране инициализира пакета DBMS_RANDOM, със seed юзъра който изпълнява процедурата, точното време и моментния session id.

DBMS_RANDOM.INITIALIZE – инициализира пакета DBMS_RANDOM.

DBMS_RANDOM.SEED – използва се за промяна на seed стойността. Seed-a се използва във вътрешния на Oracle алгоритъм за генериране на произволните стойности. По подразбиране seed-a е юзъра който изпълнява процедурата, точното време и моментния session id. Това означава, че всеки път когато използваме DBMS_RANDOM ще получаваме различни стойности. Ако преди изпълнението на SQL-а зададем определен seed, ще се генерират едни и същи стойности.

DBMS_RANDOM.TERMINATE – Спира процедурата по генериране на случайни символи.

Примери

Ето и малко примери:

Генериране на случайни цифри:
SQL> select dbms_random.random from dual;

Генериране на случайна цифра в граница от 0 до 1:
SQL> select dbms_random.value from dual;

Генериране на случайна цифра в граница от 1 до 1000:
SQL> select dbms_random.value(1,1000) num from dual;

Генериране на цифра с дължина 12 символа
SQL> select dbms_random.value(100000000000, 999999999999) num from dual;

Генериране на 20 символен буквен стринг, всички символи са с главни букви:
SQL> select dbms_random.string('U', 20) str from dual;

Генериране на 20 символен буквен стринг, всички символи са с малки букви:
SQL> select dbms_random.string('L', 20) str from dual;

Генериране на 20 символен буквено-цифрен стринг, всички символи са с малки букви:
SQL> select dbms_random.string('A', 20) str from dual;

Генериране на 20 символен буквено-цифрен стринг, всички символи са с големи букви:
SQL> select dbms_random.string('X', 20) str from dual;

Генериране на 20 символен принтируем стринг. Ще бъдат генерирани на случаен принцип всички символи, които могат да бъдат принтирани:
SQL> select dbms_random.string('P', 20) str from dual;

Заключение

DBMS_RANDOM е добър инструмент за генерирането на случайни символи. За съжаление обаче, пакета не е добре документиран, именно и за това написах настоящия пост 🙂
Надявам се, да съм Ви бил полезен!


Пресмятане на години по ЕГН – EXCEL

Пресмятане на години по ЕГН – EXCEL
Posted on февруари 19th, 2014

Здравейте,
трябваше ми една формула за пресмятане на години по ЕГН В EXCEL.

Пресмятане на години по ЕГН

А ето и самата формула:
=YEAR(TODAY()) – 1900 – ROUND(A1 / 100000000;1)

Формулата за намирането на години по ЕГН работи чудесно както в OpenOffice, така и в MS OFFICE

Поздрави!