Лицензирани застрахователни компании в България

Представям актуален списък (към 1.03.2015) на всички лицензирани застрахователни компании в България. Лицензирани застрахователни компании в България са одобрени от КФН. Лицензирани застрахователни компании в България Застрахователно акционерно дружество Армеец АД www.armeec.bg +359 2 811 91 00 ЗАД Алианц България АД www.allianz.bg +359 2 0800 13 014 Застрахователно акционерно дружество Булстрад Виена Иншурънс Груп www.bulstrad.bg […]