Лицензирани застрахователни компании в България

Представям актуален списък (към 1.03.2015) на всички лицензирани застрахователни компании в България.
Лицензирани застрахователни компании в България са одобрени от КФН.

Лицензирани застрахователни компании в България

Застрахователно акционерно дружество Армеец АД www.armeec.bg +359 2 811 91 00
ЗАД Алианц България АД www.allianz.bg +359 2 0800 13 014
Застрахователно акционерно дружество Булстрад Виена Иншурънс Груп www.bulstrad.bg +359 2 9856610
ЗД Бул инс АД www.bulins.com +359 0700 16633
Българска агенция за експортно застраховане ЕАД www.baez.bg +359 2 923 69 11
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА АД www.uniqa.bg +359 2 9156 333
ДЗИ – Общо застраховане ЕАД www.dzi.bg +359 2 9815799
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД www.euroins.bg +359 2 9651 525
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕНЕРГИЯ www.energy.bg +359 2 9808993
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД www.lev-ins.com +359 800 15 333
ЗАД ВИКТОРИЯ АД www.victoria-insbg.com +359 0700 19 577
Застрахователно акционерно дружество ОЗК – Застраховане АД www.ozk.bg +359 29813122
Дженерали застраховане AД www.generali.bg +359 29267111
ХДИ Застраховане АД www.hdi.bg +359 9309050
Групама Застраховане ЕАД www.groupama.bg +359 700 123 32
ОББ – Ей Ай Джи застрахователно дружество АД www.ubb-aig.bg +359 2 930 9330
Застрахователно акционерно дружество Асет Иншурънс АД www.assetins.bg +359 2 904 77 00
Фи Хелт Застраховане АД www.fihealth.bg/31.php +359 2 445 6664
Застрахователно акционерно дружество България АД www.zadbg.bg +359 700 13 555
Застрахователно еднолично акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД www.dallbogg.com/bg +359 700 16 406
Застрахователна компания Медико – 21 АД www.medico-21.net/bg/ +359 2 8317164
Обединен здравноосигурителен фонд Доверие застрахователно акционерно дружество АД www.ozof-doverie.com +359 2 9871037
Застрахователна компания Надежда АД www.zknadejda.bg +359 2 962 05 34
Застрахователно дружество Съгласие АД www.zd.saglasie.bg/blog/ +359 2 816 45 46
Токуда здравно застраховане ЕАД www.thi.bg +359 2 4034952
Евроинс – здравно осигуряване ЗЕАД ЕАД www.euroins-zo.bg 35929651650
Застрахователно дружество ОЗОК Инс АД www.ozok.bg/index.php/clinics.html +359 892 23 91 93
Застрахователно акционерно дружество Здравноосигурителен институт АД www.zoibg.com +359 8 055 380
Европейска здравноосигурителна Каса Застрахователно акционерно дружество АД www.ehif.eu +35 924 200 224
Здравнозастрахователно дружество – Планета ЕАД www.zod-planeta.com +359 888 328 414
Застрахователно акционерно дружество Алианц България Живот АД www.allianz.bg +359 2 930 22 00
ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп АД www.bulstradlife.bg +359 2 401 4000
Застрахователна компания Уника Живот АД www.UNIQA.bg +359 2 9156 333
Граве България Животозастраховане ЕАД www.grawe.bg +359 2 9811365
ДЗИ Животозастраховане ЕАД www.dzi.bg +359 2 9815799
Дженерали Животозастраховане АД www.generali.bg +359 2 9267 111
Групама Животозастраховане ЕАД www.groupama.bg +359 2 915 88 88
Животозастрахователен институт АД www.jzibg.com +359 2 805 53 88
Животозастрахователна компания Съгласие ЕАД http://www.saglasielife.bg/c_1/ +359 2 933 79 11
Застрахователно акционерно дружество Сожелайф България АД www.sogelife.bg +359 0700 15 889
Застрахователно еднолично акционерно дружество ЦКБ Живот ЕАД www.ccb-life.bg +359 2 815 48 00
Застрахователно дружество Евроинс Живот ЕАД www.euroinslife.bg +359 0700 89 039
ОББ-Алико животозастрахователно дружество АД http://www.ubb-metlife.bg/bg/ +359 0700 13 333
Взаимозастрахователна кооперация Добруджа – М – Живот +359 58 60 54 01
Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СИВЗК www.sivzk.com +359 2 91-70-407
Джи Пи Презастраховане ЕАД +359 2 9420601
Застрахователно акционерно дружество Ай Ен Джи – клон София КЧТ www.ing.bg +359 0800 11 464
Кардиф – Животозастраховане клон България КЧТ www.cardif.bg +359 2 8106970
МетЛайф Юръп Лимитид – клон България КЧТ www.metlife.bg +359 2 81 86 200
Кю Би И Иншурънс (Юръп) Лимитид – клон София КЧТ +359 2 930 19 19
Кардиф Общо застраховане клон България КТЧ www.bnpparibascardif.bg +359 2 8106970
Ей Ай Джи Юръп Лимитид (клон България) КЧТ www.aig.bg/home_1022_226691.html +359 2 930 93 30
Компани франсез д’асюранс пур льо комерс екстериор СА – клон България КЧТ www.coface.bg +359 2 821 37 35
Ага Интернешънъл С.А. клон България КЧТ
Аксериа ИАРД АД- клон София КЧТ +359 2 4397100
Застрахователна компания Олимпик – клон България КЧТ www.olympicins.eu/index.php/bg/index +359 2 816 0000
ГРАЦЕР ВЕКСЕЛЗАЙТИГЕ ФЕРЗИХЕРУНГ АГ (КЛОН БЪЛГАРИЯ СОФИЯ ) КЧТ www.grawe.bg +359 2 989 0099
Чертасиг – Застрахователно и Презастрахователно Дружество АД – Клон България КЧТ +359 2 49 40 146

Лицензирани застрахователни компании в България

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of